Nissan Almera

Photo 01
฿800

จองรถ-Nissan Almera

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการจอง และเจ้าหน้าที่จะติดกลับเพื่อยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง

รถเช่าเชียงใหม่อื่นๆที่น่าสนใจ

Toyota All new Yaris 1,000 ฿

Nissan Almera 800 ฿

Nissan March 800 ฿