Suzuki Swift

Photo 01
฿900

จองรถ-Suzuki Swift

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการจอง และเจ้าหน้าที่จะติดกลับเพื่อยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง

รถเช่าเชียงใหม่อื่นๆที่น่าสนใจ

Toyota New Altis 1,500 ฿

Suzuki Swift 900 ฿

Toyota Camry 2,800 ฿

Mazda3 (new) 1,600 ฿