Toyota Camry

Photo 01
฿2,800

จองรถ-Toyota Camry

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการจอง และเจ้าหน้าที่จะติดกลับเพื่อยืนยันการจองภายใน 24 ชั่วโมง

รถเช่าเชียงใหม่อื่นๆที่น่าสนใจ

Mazda3 (new) 1,600 ฿

Honda Civic 1,400 ฿

Toyota New Altis 1,500 ฿

Suzuki Swift 900 ฿